Refleksionsbrev   -   På rejse i rummet

Efter forløbet skal du evaluere hele forløbet -
hvad har du fået ud af at arbejde med emnet.
Nedenstående refleksionsbrev skal anvendes.

Refleksionsbrev i Microsoft Word eller OpenOffice Write

Du skal udfylde alle de gule felter

 Dato:  

 Navn:  

 Hvad har du lært?

 
 
 Hvordan er du blevet bedre?

 
 
 Hvem eller hvad har hjulpet dig mest? 

 
 
 Hvad var din bedste oplevelse? 

 
 
 Hvad var svært og hvad nåede du
 ikke?
 
 
 Hvad vil du gerne blive bedre til? 

 
 
 Hvem har du samarbejdet med? 

 
 
 Hvordan var samarbejdet?

 
 
 


Sidst opdateret den 2. marts 2008