Hvad er en WebQuest?

WebQuest-konceptet blev opfundet i 1995 af professor i pædagogisk it-integration Bernie Dodge fra San Diego State University. Hans definition på genren lyder:

"En WebQuest er en udforskende aktivitet, hvor informationen, som eleverne anvender, helt eller hovedsageligt, kommer fra internettet. WebQuest tilrettelægges med henblik på at udnytte elevernes tid effektivt, at fokusere på at anvende information snarere end at søge efter den, og at understøtte elevernes tankeprocesser, hvad angår analyse, sammenfatning og vurdering."
(fra: http://webquest.sdsu.edu/overview.htm.)


WebQuestens 6 trin:

 • Introduktion: Her skal elevernes interesse fanges.
 • Målet: Det endelige produkt beskrives af læreren - Ingen elev skal være i tvivl om, hvad slutproduktet skal være.
 • Processen: Beskrivelse af arbejdsprocessen - Herunder de roller de enkelte elevgrupper har.
 • Resurser: Eleverne får udleveret link på nettet, som de skal bruge. De vil hos os ligge i et arbejdsrum på Intraen, hvor alle andre nødvendige resurser også ligger.
 • Evaluering kan foregå ved en eller flere af nedenstående punkter.
  • Individuelt evt. vha. et evalueringsskema.
  • Smartsite Publisher - Et elevvenligt program til hjemmesidefremstilling.
  • Powerpoint Præsentation - I OpenOffice "Impress".
  • Et html-dokument, der lægges på Intraen eller skolens hjemmeside.
  • Fælles evaluering på klassen, evt. efter gruppefremlægning af en af ovenstående publiseringsværktøjer
  • Lærerens vurdering.

PS. Sammenfattende kan siges:
at formålet med WebQuesten er, at eleverne ved målrettet at blive styret, både i form af produkt, links på nettet og rolle skal transformere viden, så det bliver til læring og ikke transportere i form af copy/ past.

Med andre ord:
Her bruges der ikke tid til at søge på nettet - der bruges de link, som er angivet.


Arbejdsrum i ElevIntra:

 • Ligger på ElevIntra under "Undervisning".
 • Fordelen ved at bruge "rummet" er: at alle link, gode råd, vejledninger, evalueringsskemaer, logbøger, samlemapper (til elevernes arb. undervejs), præsentationsmapper (til færdige produkter) - dem læreren kigger i og kommenterer på, alt sammen ligger samme sted, altså eleven skal ikke ud og google el. lign.!!
 • Ulempen ved at bruge rummet er, at det er lidt bøvlet at oprette, men en flink bibliotekar eller IT-vejleder vil sikkert være behjælpelig.
 • Under alle omstændigheder står der en ganske udmærket vejledning på: PersonaleIntra - Hjælp - Vejledning - søg: Arbejdsrum.


Sidst opdateret den 30. maj 2008